Yayın Yönetmeni
:  Ramis Dara
Prodüksiyon
:  İhsan Üren, Zühtü Engüdar - Ersin Erdem, Zihni Engüdar, Yalçın Oğuz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
:  Halim Çiftçi
Katkı Payı
:  Yıllık 70 TL
Yazıcı çıkışı
:  Selman Kırtasiye, Kâzım Baykal Cad. No:14 Osmangazi-BURSA
Yayın Türü
:  Yaygın süreli yayın ISSN 1305 - 7685
Ocak 2000’de Bursa’da Ramis Dara, Melih Elal, Serdar Ünver, Ali Özçelebi ve arkadaşları tarafından kurulan şiir ve eleştiri ağırlıklı aylık edebiyat dergisi Akatalpa, şair ve yazarlarının bağışladıkları telifler ve İhsan Üren’in sürekli katkısıyla yayımlanmaktadır.