Yayın Yönetmeni

:

Ramis Dara

Prodüksiyon

:

İhsan Üren, Z. Ersin Erdem, Yalçın Oğuz, Halim Çiftçi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

:

Zühtü Engüdar

Katkı Payı

:

Yıllık 40 YTL

Baskı

:

Akın Erim Matb. Hocalizâde Cad. 7/27 Setbaşı-BURSA

Yayın Türü
:
Yaygın süreli yayın ISSN 1305 - 7685


Ocak 2000’de Bursa’da Ramis Dara, Melih Elal, Serdar Ünver, Ali Özçelebi ve arkadaşları
tarafından kurulan şiir ve eleştiri ağırlıklı aylık edebiyat dergisi Akatalpa, şair ve yazarlarının
bağışladıkları telifler ve İhsan Üren’in sürekli katkısıyla yayımlanmaktadır.


© 2008 Akatalpa Tüm hakları saklıdır. Tasarım ve uygulama: DelfinMarinet